O chovatelské stanici Gurdau

Chovatelská stanice Gurdau

Chovatelská stanice Gurdau

Prosluněné stráně jižní Moravy, vinohrady střídající se se svěžími listnatými lesy plnými zvěře, květin a ptáků a s prohřátými svahy křovinných stepí. Hluboké údolí tísněné okolními vrchy, z nichž na jedné straně uchvacuje výhled na majestátní hřeben Pálavy, na druhé – již krajem rovin a úrodných polí – hledíme na sever k městu Brnu. Zde, v srdci kraje vína, zvěře, tradic a dobrých lidí leží vesnice Kurdějov.

Za časů dávno prošlých, které nepamatuje nikdo z nás, kdy jeden za druhým střídali se tu zemští páni i prostí lidé, měnil se spolu s nimi i název tohoto magicky krásného místa na zemi. Od Curdieiow, Gurdey, Gurde, Gurdau – až po ten dnešní. A právě jedna z podob jeho názvu se stala inspirací pro pojmenování naší chovatelské stanice. Chovatelská stanice GURDAU byla Českomoravskou kynologickou unií schválena 23. ledna 2007 a stala se logickým vyústěním a pokračováním mých předchozích aktivit v oblasti myslivecké kynologie.

Od roku 1995, kdy jsem s loveckými psy začal sbírat první zkušenosti, až do dnešního dne, prošlo u nás výcvikem mnoho loveckých psů nejrůznějších plemen a předvedeni byli na několika desítkách soutěží a zkoušek lovecké upotřebitelnosti všech úrovní. Exteriérově nadějní psi jsou rovněž předváděni na výstavách – od klubových, až po ty mezinárodní. Samozřejmostí při výcviku a vedení psa je individuální přístup cvičitele ke každému jedinci, zvolený podle jeho specifických povahových vlastností, jeho tempramentu a schopnosti učit se novým věcem. Samotný výcvik probíhá v revírech bohatých na zvěř spárkatou i drobnou, ostatně pohyb psa po bažantnici a po režijní honitbě Lesů České republiky je každodenním programem a každý pes má mnoho možností k zdokonalení a rozvinutí svých loveckých schopností, ovladatelnosti, klidu při kontaktu se zvěří apod. Držíme se vždy zásady, že psa má výcvik bavit a těšit. Jen tak je možné dosáhnout přátelství a jedinečné souhry mezi psem a jeho vůdcem, jen tak pes ví co a proč dělá. Vzájemná důvěra psa a člověka je tu postavena nad bezduché plnění příkazů. Naším cílem je klidný, vyrovnaný a nestresovaný pes spolupracující s radostí a ochotou.

Pevně věříme, že s výsledky naší chovatelské i cvičitelské práce jste plně spokojeni a že v ní lze rozpoznat hlavní motiv, proč ji vlastně děláme a proč se jí jako celoživotnímu koníčku věnujeme. Je jím náklonnost a láska k našim čtyřnohým přátelům a radost z pohledu na dobře vedeného a spokojeného psa. Doufáme, že název „Gurdau”, zastřešující jak naši chovatelskou stanici, tak i výcvik a praktické využití loveckých psů, je díky Vaší spokojenosti synonymem pro kvalitu, vstřícnost a lidsky pohodový a přátelský přístup k loveckému psu.